top of page

Interneta veikala www.odeonsli.com lietošanas noteikumi

 

Vispārējie lietošanas noteikumi


 

1. Pirms sākat lietot internet-resursa www.odeonsli.com (turpmāk interneta veikala, tiešsaistes-veikala, vietnes, www.odeonsli.com), pakalpojumus iesakām rūpīgi iepazīties ar turpmākiem ODEONS L SIA, reģ.nr.42103026097, juridiskā adrese: Liepāja, Kviešu iela  42-1, LV-3405, internet-veikala lietošanas noteikumiem (turpmāk nosacījumiem).

2. Tiešsaistes resursu www.odeonsli.com jāsaskata, kā interneta resursu, īpašu mājaslapu, kuru ir izstrādājis ODEONS L SIA, www.odeonsli.com, kur atrodas visa nepieciešamā informācija.

3. Apmeklējot šo interneta resursu, iepazīstoties ar informāciju par precēm, sniegtajiem pakalpojumiem, apmeklētājs automātiski piekrīt noteiktajiem nosacījumiem.

4. Gadījumos, kad apmeklētājs nepiekrīt ievērot noteiktos nosacījumus, lūdzam neizmantot tiešsaistes veikalu, kā arī nelietot tajā sniegto informāciju un pakalpojumus.

5. Vēlamies pievērst Jūsu uzmanību tam, ka galvenais iesniegtās informācijas apstrādes mērķis, tas attiecas arī uz indivīdu datiem, ODEONS L SIA, www.odeonsli.com, ir nodrošināt pilnveidīgu pakalpojumu sniegšanu šajā resursā.

6. ODEONS L SIA īpašnieki patur tiesības jebkurā laikā bez lietotāju piekrišanas, t.i. vienpusēji, grozīt tiešsaistes veikala izmantošanas noteikumus, kā arī sniegto pakalpojumu saturu. Visas veiktās izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās oficiāli publicētas vietnē.

7. No brīža, kad apmeklētājs sāk izmantot interneta vietni, tiek uzskatīts, ka viņš ir pilnībā iepazinies ar lietošanas noteikumiem un dod piekrišanu to īstenošanai. Visu tiešsaistes veikala lietotāju pienākumos ietilpst regulāra iepazīšanās ar vietnes lietošanas nosacījumiem, lai pastāvīgi iegūtu informāciju par aktuālajām vietnes izmaiņām. Gadījumos, kad apmeklētājs nepiekrīt nosacījumiem, viņam ir aizliegts izmantot tiešsaistes veikalu.

8. Lietotājiem, kuri ir reģistrējušies www.odeonsli.com, ir tiesības pilnībā izmantot visas resursa funkcijas un pakalpojumus par samaksu, kas noteikta pakalpojuma izmantošanas laikā. ODEONS L SIA patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā veikt izmaiņas pakalpojumu sniegšanas izmaksās, kā arī radīt jaunus pakalpojumus par noteiktu samaksu.

9. Interneta veikals odeonsli.com piedāvā šādus maksājuma veidus: Pārskaitījums (Internet-banka / Banka), Norēķinu karte (Visa / MasterCard), PayPal.

10. Visiem lietotājiem, kas reģistrēti www.odeonsli.com, ir pienākums, ievērojot reģistrācijas nosacījumus, sniegt ticamu informāciju.

11. Visiem reģistrētajiem tiešsaistes veikala lietotājiem ir pienākums nenodot savus personas datus trešajām personām. Gadījumos, kad preču vai pakalpojumu pirkšana tiek veikta no reģistrētā lietotāja interneta veikala profila, kur klients pareizi ievadījis lietotājvārdu un paroli, tiek uzskatīts, ka šo darbību veica tieši šī konta īpašnieks, nevis trešā puse.

12. Visi kontu turētāji piekrīt saņemt informāciju par aktuālo piedāvājumu interneta veikalā www.odeonsli.com.

13. ODEONS L SIA neatbild par to,ja izmantojot interneta resursu apmeklētājam radušies izdevumi vai zaudējumi.

14. Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar tīmekļa vietnē www.odeonsli.com iesniegto dokumentu aizpildīšanas kārtību, lūdzam sazināties ar kontaktpersonu pa tālruni: +371 26585210.

Piedāvāto pakalpojumu izmantošana

15. Lietotāji uzņemas pienākumu stingri ievērot tiešsaistes veikala lietošanas noteikumus un nosacījumus.

16. Saņemto informāciju vietnē www.odeonsli.com aizliegts izmantot personīgām interesēm.

17. Iegūto informāciju vietnē www.odeonsli.com atļauts izmantot saskaņa ar spēkā esošo likumdošanu. Gadījumā, ja www.odeonsli.com lietotājs neievēro uzņēmuma publicētos lietošanas noteikumus, ODEONS L SIA saglabā tiesības vienpusēji izbeigt pakalpojuma lietošanu.

18. Ja ir nepieciešams veikt jebkādas izmaiņas reģistrētajam pasūtījumam, ar nosacījumu, ka tas nav izpildīts, ir jānosūta oficiāla vēstule ODEONS L SIA uz e-pastu: info@odeonsli.com no tās e-pasta adreses, kas norādīta reģistrācijas laikā. Kā alternatīvu veidu piedāvājam izmantot tālruņa zvanu uz numuru: +371 26585210 no telefona numura, kas norādīts pasūtījuma reģistrēšanas brīdī.

19. Gadījumā, ja ODEONS L SIA pieļāvis jebkādu kļūdu produkta vērtībā vai tā aprakstā vietnē www.odeonsli.com uzņēmums patur vienpusējas tiesības neizpildīt noslēgto distances līgumu, bet tikai tādos gadījumos, kad maksājums par preci vēl nav veikts. Atcelšanas izņēmuma gadījums ir tad, ja pārdošanas-pirkuma līguma dokuments ir tīši izmantots krāpšanas nolūkos; preces nepieejamības gadījumā, ja kāda no pusēm, pildot līgumsaistības, cieš nopietnus zaudējumus; ja maksājums par iegādātajām precēm netiek veikts laikā, kā arī citos gadījumos, kas ir noteikti likumdošanā.

20. Interneta veikala lietotājiem nav nekādas tiesības uz saturu, kas viņiem ir pieejams konkrētajā resursā. Lietotājiem ir aizliegts izmantot jebkādu informāciju bez īpašnieka www.odeonsli.com atļaujas. Izņēmuma gadījumos ir tās atļaujas, kas ir atspoguļotas normatīvajos aktos. Saskaņā ar noteikumiem, lietotājiem ir aizliegts izmantot jebkuru logotipu, zīmolu, kas iekļauts www.odeonsli.com. Kategoriski aizliegts mainīt vai noņemt, radīt neskaidrus paziņojumus, kas publicēti resursā, kā arī darboties kā tiešsaistes veikala starpniekam.

21. Mājas lapas www.odeonsli.com publicētā informācija ir ODEONS L SIA īpašums. Tas attiecas uz preču aprakstu, jebkuras informācijas saturu, kas atrodas nosauktajā resursā.

22. Lietotāji, kas veikuši reģistrāciju, attiecīgi devuši piekrišanu ODEONS L SIA piedāvāto pakalpojumu izmantošanā, piekrīt saņemt paziņojumus par pakalpojumu izmantošanas uzsākšanu, par aktuāliem pakalpojumiem, jebkādu citu informāciju, norādītajā e-pasta adresē. Šī pieeja ir saistīta ar tiešsaistes veikala piedāvāto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. ODEONS L SIA patur tiesības regulāri nosūtīt informāciju par akciju un atlaižu norisi, kā arī aktuālajiem piedāvājumiem interneta veikala www.odeonsli.com lietotājiem. Sava e-pasta norādīšanas gadījumā ODEONS L SIA informē, ka ar šo soli lietotājs piekrīt ieļaut savu e-pasta adresi vispārējā datubāzē, un uz to www.odeonsli.com ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus, par iesākto preču iegādi, kura vēl nav pabeigta. 

Privātuma politika

23. ODEONS L SIA informē, ka Jūs, norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīti paziņojumi no interneta veikala www.odeonsli.com.

24. Izmantojot tiešsaistes veikala piedāvātos pakalpojumus lietotājs apstiprina savu piekrišanu, ka ODEONS L SIA, kas arī ir trešā persona, kas darbojas resursa vārdā, ir tiesības apkopot un saglabāt datus, kas ļauj izsekot, apkopot:

24.1. resursa apmeklējušo personu skaitu;
24.2. Apmeklētāju skaitu katrai atsevišķai interneta veikala sadaļai;
24.3. www.odeonsli.com apkalpoto personu IP adreses un domēnu nosaukumus;
24.4. citus datus, kas tiks izmantoti vienīgi resursa administrēšanai, kā arī tiešsaistes veikala darbības un klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai.

25. ODEONS L SIA apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:
25.1. Pakalpojumu un distances līgumu, rēķinu sagatavošana, noslēgšana un izsūtīšana;
25.2. Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšana;
25.3. Biznesa plānošanai un analītikai;
25.4. Personāla atlase un vadībai;
25.5. Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei.

26. ODEONS L SIA apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
26.1. Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
26.2. Leģitīmās intereses nodrošināšanai;
26.3. Līguma noslēgšanai vai izpildei;
26.4. Datu subjekta piekrišana.

27. ODEONS L SIA glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
27.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ODEONS L SIA var realizēt savas leģitīmās intereses;
27.2. ODEONS L SIA pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
27.3. ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

28. Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt Jūsu datoru. Atkārtoti apmeklējot ODEONS L SIA mājas lapu un, izmantojot tikai ar paroli pieejamas mājas lapas sadaļas, sīkdatnes ļauj izvairīties no atkārtotas datu ievades.

29. ODEONS L SIA izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:
29.1. sesiju pārvaldībai un lietotāju autentifikācijai;
29.2. mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
29.3 iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
29.4. interneta veikala darbības efektivitātes uzlabošanai.

30. Sīkdatņu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir ODEONS L SIA leģitīmā interese.

31. ODEONS L SIA neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc ODEONS L SIA informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa Jūsu piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

32. ODEONS L SIA nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju.

33. ODEONS L SIA mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics.

34. Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles.

35. Jūs varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un varst noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Bet tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

36. Likumā noteiktos gadījumos ODEONS L SIA var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat ODEONS L SIA var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

37. Informācija par lietojāju, kuru atlasīja un saglabāja ODEONS L SIA ar interneta resursa www.odeonsli.com ir konfidenciāla, izņemot gadījumus, kas paredzēti spēkā esošajos Latvijas Republikas tiesību aktos. DATI AR KURU PALĪDZĪBU LIETOTĀJI IDENTIFICĒJAS INTERNETA VIETNĒ NETIKS NODOTI TREŠĀM PERSONĀM, KAS NOZĪMĒ, KA TIE NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NETIKS IZPLATĪTI TREŠĀM PERSONĀM. IZŅĒMUMA GADĪJUMI IR TIE, KUR PASŪTĪJUMA APMAKSAS VEIDS IR LĪZINGS VAI RODAS NEPIECIEŠAMĪBA INDENTIFICĒT LIETOTĀJA PERSONĪBU.

38. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

39. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus ODEONS L SIA par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz iesniegums nosūtot uz elektronisko e-pasta adresi info@odeonsli.com

40. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

41. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to nosūtot uz elektronisko e-pasta adresi info@odeonsli.com. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai, ja tas nosūtīts no tā paša epasta, uz kuru reģistrēts lietotāja profils. 

Privātuma un autortiesību aizsardzība

42. Lietotājs, kas uzsāk pasūtījumu apstrādi, piekrīt, ka ODEONS L SIA iegūst tiesības viņa sniegtos datus izmantot tikai ar nosacījumiem, kas tika atspoguļoti iepriekš.

43. Sākot pasūtījuma noformēšanas procedūru, lietotājs tādējādi apstiprina, ka viņš ir iepazinies ar iegādātās preces reģistrācijas un piegādes noteikumiem un piekrīt tos stingri ievērot.

44. Pasūtījuma noformēšana norāda arī uz to, ka lietotājs ir iepazinies ar noteikumiem, nosacījumiem, preču garantiju un tās atgriešanas kārtību.

45. Pasūtījuma noformēšana apstiprina to, ka lietotājs ir iepazinies ar preču pirkšanas līzinga noteikumiem un pilnībā tiem piekrīt.

46. Pasūtījuma veikšana notiek tieši ar ODEONS L SIA vai personu, kas darbojas kā ODEONS L SIA pārstāvi, ar e-pasta, sociālo tīklu vai telefona palīdzību. Šī pasūtījuma noformēšanas kārtība paredz, ka pircējs ir iepazinies ar tiešsaistes veikala www.odeonsli.com lietošanas noteikumiem un kārtību, un dod piekrišanu to īstenošanai, kā arī sniedz ticamu informāciju par sevi. 

 

Par interneta veikala www.odeonsli.com lietošanas nosacījumiem

47. Tajos gadījumos, kad kāds no iepriekšminētajiem noteikumu noteikumiem zaudē juridisko spēku, pārējie paliek nemainīgi, tas ir, tie pilnībā paliek spēkā.

48. Ja starp iepriekš minētajām pusēm rodas domstarpības, tas attiecas uz nosacījumiem, noteikumiem, pakalpojumu sniegšanu, preču iegādi uc., tām, stingri ievērojot spēkā esošo likumdošanu, ir pieļautu to pārskatīšana.

49. Interneta resursā www.odeonsli.com intelektuālā īpašuma vienīgais īpašnieks ir tikai ODEONS L SIA. Ja šīs tiesības tiek pārkāptas, tad vainīgā persona tiek saukta pie atbildības saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

50. Mājas lapas www.odeonsli.com sadaļā "Kontakti" ir ievietota visa nepieciešamā ODEONS L SIA kontaktinformācija. 

 

Iegādāto preču iegādes dokumenti interneta veikalā www.odeonsli.com

51. Piegādājot iegādātās preces uz norādīto adresi, preču izsniegšanai tiek izsniegts dokuments, kas apliecina pārdošanas līguma noslēgšanu, kā arī tas tiek nosūtīts klientam norādītajā e-pastā.

52. Uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta preces garantijas karte, ja tā tiek paredzēta preces komplektācijā.

53. Kā apstiprinājums, ka pircējs saņēma iegādātās preces kalpo:
53.1. pie standarta preces saņemšanas veida vai preces saņemšanas no kurjera, kalpo pircēja paraksts uz elektriskā termināla;
53.2. ja pircējs saņem iegādātās preces ar pakomāta palīdzību, tā saņemšanas apstiprinājums ir koda ievadīšana;

54. Saņemot apstiprinājumu par preču piegādi pircējam, izmantojot vienu no iepriekš minētajām metodēm, pretenzijas par preču nepiegādāšu netiek pieņemtas. 

 

Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība

Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektronisko e-pasta adresi info@odeonsli.com, vai rakstveidā, nosūtot uz adresi Liepāja, Kviešu iela 42-1, LV-3405. Sūdzība tiks izskatīta 14 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

 

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot: 

 

  • vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

  • iesnieguma iesniegšanas datumu;

  • strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.

bottom of page