top of page

I. Preces atteikuma tiesības:

1. Pircējs ir tiesīgs 14 dienu laikā vienpusēji atteikties no noslēgtā līguma, nepaskaidrojot sava lēmuma iemeslus.

2. 14 dienu atteikuma tiesības stājas spēkā ar preces saņemšanas dienu. Izņēmums ir pārvadātāja preču īpašumtiesību laiks vai persona, kuru pircējs norādījis kā saņēmējs.

3. Lai Jūs būtu tiesīgi izmantot savas atteikuma tiesības, pircējam ir jānosūta rakstisks paziņojums uz ODEONS L SIA e-pastu: info@odeonsli.com, kurā jānorāda sava vēlme atteikties no preces vai jāpazvana uz telefona numuru: +371 26585210.

4. Atteikuma tiesības neattiecas uz juridiskām personām.

 

II. Atteikuma sekas:

 

5. Gadījumā, kad pircējs 14 dienu laikā no saņemšanas brīža izmantoja savas atteikuma tiesības, interneta veikals www.odeonsli.com apņemas 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas atgriezt visus veiktos maksājumus, tai skaitā arī piegādes izmaksas. Izņēmuma gadījumi ir papildus transporta izmaksas, kas radušās pircēja izvēles rezultātā, tas ir, ja pircējs ir atteicies no piegādes veidiem, ko piedāvā interneta veikals un ir izvēlējies citu, dārgāku piegādi. Tai skaitā arī nepamatota aizkavēšana vai nelaicīga interneta veikala www.odeonsli.com informēšana par savu atteikuma tiesību izmantošanu. Jebkurā gadījumā atgriešanas izpildes izmaksas no pircēja netiks pieprasītas. Līdzekļi tiks ieskaitīti klientam, izmantojot sākotnējo maksājuma veidu.

6. Pēc lēmuma par preces atteikumu pircējam ir jāatgriež prece juridiskās adreses. Atgriešanas termiņš ir ne vēlāk kā 14 dienas no iesnieguma iesniegšanas (paziņojuma pa telefonu). Preces atgriešanas nepamatota kavēšana nav pieļaujama. Ņemiet vērā, ka ODEONS L SIA piedāvātā prece netiks pieņemta atpakaļ, ja tā tiek atgriezta izmantojot pasta pakalpojumus. Preces nodošana klātienē ir nepieciešama, lai abas puses klātienē spētu vizuāli pārbaudīt preci, lai pārliecinātos, ka prece nav bojāta, tai nav defektu un tai ir visi nepieciešami komplektācijas elementi. Ja prece tiek atriesta ODEONS L SIA izmantojot kurjera pakalpojumus, tad pircējs dod savu piekrišanu, ka preces pārbaudīšana notiek klātesot vienai no pusēm, tas ir, tikai ODEONS L SIA darbinieku klātbūtnē, sastādot vienpusēju preces pārbaudīšanas aktu. Gadījumā, ja pēc tā sekos pretenzijas, tās netiks izskatītas. Līdz ar to rekomendējam atgriezt preci klātienē ODEONS L SIA juridiskā adresē.

7. Pircējam ir jāpamaksā visas ar to saistītās izmaksas.

8. Atbildība par preces vērtības samazinājumu tiek piemērota tajā gadījumā, kad nav nepieciešamība to izmantot ar mērķi konstatēt viedu un funkcionēšanu, tehniski raksturīgās pazīmes, tieši citiem mērķiem.

9. Patērētājs, līdz ar atgriešanas tiesībām, nes atbildību par preces izmantošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labās ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. Lai nerastos citi jautājumi un pārpratumi ODEONS L SIA lūdz izmantot iegādāto preci pēc iespējas uzmanīgāk, lai prece netiktu sabojāta (skrāpējumi, nosisti stūri, u.tml.). Piemēram, kvadrokopters, iesakām ar to iepazīties vizuāli, pārbaudīt redzamos defektus, izmērus, bet neveikt nekādas citas darbības.

10. Pircējs pilnībā uzņemas atbildību par iegādātās preces drošību. Maināmā prece nedrīkst būt nosmērēta, mazgāta vai valkāta. Jāsaglabā oriģinālais iepakojums, nedrīkst būt noplēstas un bojātas lēbeles.

11. Papildus lietai, kas atspoguļota šo noteikumu 12. punktā, tiesības vienpusējā atteikumā izpildīt saistības saskaņā ar distances līgumu ir iespējamas šādos gadījumos, tajā pašā laikā atlīdzinot:
11.1. izmaksas, kas radušās ODEONS L SIA pircēja piedāvātās preces atteikumā, tā kā klients izvēlējās dārgāku preces piegādes veidu;
11.2. tiešās izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu. Izņēmuma gadījums ir tad, kad ODEONS L SIA ir devusi piekrišanu izmaksu atlīdzināšanai, kas radušās, vai arī nav paziņojusi par nepieciešamību atlīdzināt šīs izmaksas;

III. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:

12. Ministra Kabinetu noteikumos 20.05.2014. Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” atspoguļoti gadījumi, kuros prece var tikt atgriezta pārdevējam, tai skaitā ir gadījumi, kad pie preces saņemšanas pircējs konstatēts preces vizuāls bojājums.

13. Internet-veikala www.odeonsli.com pienākumos neietilpst distances līgumu glabāšana.

14. Ja tiks konstatēta kļūda, kas pieļauta pasūtījuma komplektēšanas laikā, lai to izlabotu nepieciešams sazināties ar mums pa telefonu: +371 26585210, vai arī nosūtiet mums e-pastu: info@odeonsli.com

15. Pasūtījuma noformēšana pieļaujama divās valodās gan latviešu, gan krievu valodā.

16. Vērsiet uzmanību ka fotoattēli, kas izvietoti internet-veikalā www.odeonsli.com un preces, kas atrodas realizācijā var nedaudz atšķirties. Ja rodas jautājumi, kas saistīti ar preces tehnisko raksturojumu nepieciešams sazināties ar ODEONS L SIA pārstāvjiem pa telefonu: +371 26585210 vai nosūtiet mums e-pastu ar Jums interesējošiem jautājumiem uz info@odeonsli.com, tas nākotnē novērsīs dažādus pārpratumus.

17. Gadījumos, kad preču vērtība samazināsies patērētāja vainas dēļ, un viņš brīvprātīgi atsakās kompensēt zaudējumus, kas radušies viņa darbību rezultātā, ODEONS L SIA vērsīsies tiesā ar presības pieteikumu par radīto zaudējumu segšanu.

bottom of page